เมนู
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ
เกรด
อัตราการไหล (g/10min)
ความหนาแน่น (g/cm3)
การใช้งาน
HDPE
LLDPE
mLLDPE
LDPE
Copyright © 2020 PTT Global Chemical Public Company Limited. All rights reserved.